Scroll to top

Deep Learning

Deep learning là một phần của thuật toán Machine learning. Nó bao gồm nhiều lớp để mang lại sự chuyển đổi trong hoạt động kinh doanh. Mỗi lớp sử dụng đầu ra của lớp trước và sử dụng nó là đầu vào. Deep learning giúp các tổ chức xây dựng một giải pháp tối ưu hóa cho các vấn đề và thách thức của họ.

USUM là công ty phát triển phần mềm tại Việt Nam. Chúng tôi đang phát triển các công nghệ tiên tiến để cung cấp các dịch vụ Deep learning. Dịch vụ của chúng tôi cho phép khách hàng sử dụng các ý tưởng, quy trình mới. Ngoài ra, có thể tự thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Dịch vụ Deep learning vượt trội của USUM sẽ thúc đẩy các mô hình kinh doanh của bạn, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

Kế hoạch của USUM về dịch vụ Deep Learning

Deep learning cloud của USUM giúp các doanh nghiệp xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Mục đích là để tạo ra những cách thông minh và sáng suốt hơn để thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi là một đội ngũ luôn cung cấp các giải pháp độc đáo và sáng tạo. Điều này mang đến sự chuyển đổi cho các doanh nghiệp của khách hàng.

  • Thu thập và phân tích dữ liệu:

Thu thập những dữ liệu không ghi nhãn để đưa ra kết luận.

  • Xác định dữ liệu:

Xử lý các mô hình xử lý dữ liệu để đưa ra kết quả có tính hành động.

  • Lựa chọn và huấn luyện mô hình:

Huấn luyện mô hình mạng nơ ron để tự động hóa việc học dữ liệu phức tạp.

  • Đánh nhãn dữ liệu:

Dán nhãn một lượng lớn dữ liệu để xác định các đặc điểm phù hợp của chúng.

Lí do lựa chọn USUM

USUM cung cấp các dịch vụ Deep learning tốt nhất. Điều này giúp các công ty mang lại sự cải thiện lớn trong hoạt động, thúc đẩy doanh thu và đạt được lợi thế cạnh tranh. Các công nghệ giúp các công ty nhận ra nhiều dữ liệu, hình ảnh hơn, giúp hiểu các ngôn ngữ nói khác nhau. Ngoài ra, chúng hỗ trợ vượt qua các thách thức hoạt động và các tổ chức sẽ làm việc hiệu quả hơn.