Scroll to top

Human And Computer Vision

USUM giải quyết các vấn đề tác động cao bằng cách xây dựng các dịch vụ được trang bị AI thông minh. Bắt đầu từ đầu, chúng tôi hiểu rõ các yêu cầu kinh doanh của bạn. Sau đó, đưa ra các giải pháp phù hợp với các công cụ công nghệ mới nhất. Dù thiết bị lớn hay nhỏ, chúng tôi đều có thể đưa trí thông minh vào chúng. Điều này chắc chắn sẽ đem đến cho khách hàng kết quả ngoài mong đợi. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai ” Human and Computer Vision” vào các hệ thống hiện có.

Mang đến trải nghiệm cho người dùng về “Human and Computer Vision”

Chúng tôi giúp định hình các mục tiêu kinh doanh bằng cách triển khai các công cụ công nghệ phù hợp tại đúng nơi. Từ đó, hỗ trợ các doanh nghiệp có được các giải pháp thông minh hơn. USUM xử lý loạt công nghệ “Human and Computer Vision”. Mục đích để đáp ứng mong đợi của khách hàng và đưa ra ý tưởng.

  • Nhận biết đối tượng:

Chúng tôi có một bộ công cụ nhận biết đối tượng cho bounding box, polygons, và line labels . Điều này đảm bảo khách hàng nhận được nhãn chính xác.

  • Gắn thẻ đối tượng:

Nền tảng của USUM hỗ trợ hàng chục lớp. Và khách hàng có thể lấy hình ảnh được dán nhãn theo yêu cầu của họ.

  • Phân loại hình ảnh:

Khách hàng có thể phân loại hình ảnh trên cơ sở chất lượng, loại nội dung. Hoặc là bất kỳ tiêu chí tùy chỉnh nào khác do họ quyết định.

  • Phân loại ngữ nghĩa:

Chúng tôi cung cấp giải pháp phát hiện đối tượng có các công cụ cho bounding box, polygons, và line labels. Ngoài ra, USUM sẽ kiểm tra chất lượng để đảm bảo khách hàng có được nhãn chính xác.

  • Gắn thẻ:

Các chuyên gia của chúng tôi sử dụng tính năng gắn thẻ trong hệ thống nhận dạng khuôn mặt và robot.

  • Theo dõi đối tượng qua video:

Các công cụ theo dõi đối tượng qua video của chúng tôi thúc đẩy các mô hình Machine learning. Mục đích là để gắn nhãn video nhanh chóng và thông minh hơn.

Trải nghiệm của khách hàng với dịch vụ USUM

USUM cung cấp các giải pháp “Human and Computer Vision” cho một loạt các ngành công nghiệp. Bao gồm từ bán lẻ, công ty tài chính cho đến các doanh nghiệp lớn khác. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp đạt công nghệ phù hợp. Tất cả các dịch vụ của USUM đều dễ sử dụng. Ngoài ra, còn có thể tích hợp với các hệ thống hiện có của khách hàng.