Scroll to top

Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)

USUM sử dụng các dịch vụ Machine learning tiên tiến, thuật toán Deep learning và kỹ thuật thị giác máy tính. Mục tiêu nhằm cung cấp các giải pháp NLP. Các dịch vụ NLP do AI điều khiển của chúng tôi giúp doanh nghiệp xây dựng AI-Chatbots. Ngoài ra, có thể phân tích tình cảm, nhận dạng thực thể, phân loại ý định, phân loại văn bản, trích xuất dữ liệu từ PDF, phát triển IoT và nhiều hơn nữa. Dịch vụ NLP được ứng dụng rộng rãi cho mọi loại hình kinh doanh. Bao gồm như Chứng khoán và Tài chính, Chăm sóc sức khỏe, Thương mại điện tử, v.v.

Giải pháp và dịch vụ NLP của USUM sẽ đáp ứng nhu cầu kinh doanh và các công nghệ khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Xử lý dữ liệu có cấu trúc bằng NLP

Các giải pháp NLP của chúng tôi thu thập dữ liệu phi cấu trúc từ nhiều nguồn, xác định và trích xuất dữ liệu từ:

  • Khách hàng
  • Internet
  • Người xây dựng và thu thập dữ liệu của USUM

Xử lý dữ liệu phi cấu trúc bằng NLP

Các dịch vụ NLP do AI điều khiển của USUM thu thập dữ liệu thô dưới dạng có cấu trúc. Ngoài ra, bao gồm cả dữ liệu phi cấu trúc từ nhiều nguồn mở khác nhau. Sau đó, chúng được sử dụng để đem đến kết quả tốt nhất. Chúng tôi sử dụng dữ liệu phi cấu trúc và cung cấp thêm dữ liệu bằng cách:

  • Nhận diện và loại bỏ văn bản không liên quan khỏi tiêu đề, chân trang và thanh bên
  • Sử dụng định dạng mã để trích xuất siêu dữ liệu
  • Trích xuất văn bản từ PDF và các tệp khác
  • Xóa dữ liệu dư thừa

Lí do để chọn dịch vụ của USUM

Chúng tôi đang phát triển các công nghệ hiện đại và tiên tiến. Và USUM cung cấp các giải pháp và dịch vụ NLP tốt nhất và đúng đắn cho các doanh nghiệp với chi phí rất phải chăng. Các dịch vụ công nghệ cao của USUM giúp doanh nghiệp của bạn đơn giản hóa các nhiệm vụ. Vì thế, tốc độ các tiến trình sẽ được đẩy lên một cách nhanh chóng.