Scroll to top

Quản Lý Nhân Sự

Phần mềm quản lý nhân sự được thiết kế để hợp lý hóa và tự động hóa ba thành phần khác nhau. Bao gồm bảng lương, thời gian và sự chuyên cần và quản lý lợi ích. Phần mềm này làm giảm công việc thủ công và giảm khối lượng công việc chung của HR và tổ chức.

USUM cung cấp giải pháp hoàn hảo để quản lý nhiệm vụ nhân sự với phần mềm quản lý nhân sự. Nó kiểm soát tất cả các nhiệm vụ từ tuyển dụng thông qua quá trình biên chế của nhân viên. Và bao gồm quản lý các khoản đầu tư cho tổ chức. Phần mềm này giúp bộ phận nhân sự tập trung hơn vào tuyển dụng nhân tài, phân tích hiệu suất của nhân viên, duy trì văn hóa công ty và thương hiệu.

Chức năng phần mềm quản lý nhân sự

  • Quản lý bảng lương:

Hệ thống quản lý nhân sự của USUM sở hữu công cụ giúp nhân sự quản lý và theo dõi bảng lương.

  • Thu thập và bảo mật thông tin nhân viên:

Phần mềm giúp tổ chức dễ dàng thu thập thông tin nhân viên và giữ an toàn trong hệ thống.

  • Theo dõi sự chuyên cần:

Nó tự động hóa nhiệm vụ theo dõi thời gian và chuyên cần của mỗi nhân viên trong công ty. Vì thế, điều này làm giảm việc dùng giấy tờ và hạn chế những khó khăn khác.

  • Phân tích hiệu suất:

Công cụ này có hiệu quả trong việc phân tích hiệu suất của từng nhân viên. Điều này sẽ giúp nhân sự đưa ra các đánh giá và thăng tiến đúng đắn cho nhân viên.

  • Đơn giản hóa việc tuyển dụng:

Phần mềm này giúp dễ dàng sàng lọc danh sách sơ yếu lý lịch. Và sau đó nó sẽ lựa chọn ứng viên phù hợp để tuyển dụng.

Tại sao nên lựa chọn USUM?

  • Dịch vụ uy tín:

Chúng tôi luôn làm rõ ràng mọi thứ ngay từ đầu. Và USUM sẽ gợi ý cho bạn giải pháp phù hợp giúp nhân sự đáp ứng yêu cầu hàng ngày của họ.

  • Tùy chỉnh:

Giải pháp phần mềm của chúng tôi có tính tùy chỉnh cao. Do đó, nó sẽ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn theo cách tốt nhất.

  • Triển khai:

USUM đảm bảo hoàn thành sản phẩm theo cách hoàn hảo nhất và hoạt động ổn định của sản phẩm.

  • Hỗ trợ:

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn cam kết hỗ trợ bạn 24/7.