Phát triển IoT

Chúng tôi giúp các công ty sử dụng toàn bộ tiềm năng của Internet of Things và cung cấp các dịch vụ phát triển IoT cho bất kỳ ngành công nghiệp và ngành dọc nào.

Internet of Things

Internet of Things là một thị trường cực kỳ năng động. Nó cung cấp cơ hội vô tận cho doanh nghiệp để cải thiện hiệu quả, minh bạch, bảo mật và khả năng phục hồi. Tuy nhiên, sự phát triển của các hệ thống IoT thường đòi hỏi phải giải quyết một loạt các thách thức về kiến trúc và kỹ thuật – kết nối, bảo mật dữ liệu, khả năng mở rộng, ổn định, v.v. Với kinh nghiệm và sự hiểu biết chuyên sâu về kinh doanh và công nghệ để giải quyết những thách thức này và xây dựng các giải pháp phần mềm IoT tùy chỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường cao và luôn phù hợp theo thời gian.

Dịch vụ phát triển (IoT)

Smart Homes

USUM cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm IoT cho Smart Homes. Chúng tôi xây dựng các thuật toán học máy và đào tạo các mô hình để giới thiệu tự động hóa cho không gian thông minh. Các giải pháp dữ liệu của chúng tôi giúp có được khả năng hiển thị về cách mọi người sử dụng các thiết bị, cơ sở và không gian và cải thiện hiệu quả và an toàn của Smart Homes.

Raspberry Pi

Với kinh nghiệm phong phú và kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng cho phép chúng tôi phát triển các ứng dụng web hiện đại và cạnh tranh nhất với nền tảng và công nghệ phát triển mã nguồn mở tiên tiến.

Safety Monitoring

Đội ngũ thiết kế và phát triển web của chúng tôi thành thạo trong lĩnh vực phát triển cổng thông tin điện tử và cung cấp các dịch vụ phát triển cổng thông tin web linh hoạt, nổi bật về hình thức và chức năng.

Dự án

USUM Software cung cấp dịch vụ phát triển web cho các công ty đang phát triển, tích hợp các quy trình kinh doanh, giảm khối lượng công việc và xây dựng các sản phẩm mới.

Quy trình phát triển sản phẩm

Nghiên cứu

Thiết kế

Phát triển

Chất lượng

Triển khai

Bảo trì

Bạn nhận được gì?

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm thời gian

Linh hoạt

Thông minh

Các công nghệ chúng tôi sử dụng

Scroll to Top