Sức Thương mại điện tử

Thương mại điện tử đã trở thành một phần cần thiết của tất cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ.

Các giải pháp Thương mại điện tử bao gồm một loạt các công cụ và phần mềm hỗ trợ chúng tôi quản lý các doanh nghiệp trực tuyến như CRM, ERP, Kế toán, v.v.

Mục tiêu của bất kỳ Giải pháp Thương mại Điện tử nào

Chuyển đổi khách hàng nhanh hơn

Quản lý hàng tồn kho tốt hơn

Hiệu quả và năng suất cao hơn

Mức độ trung thành của khách hàng cao hơn

Phát triển phần mềm cho doanh nghiệp thương mại điện tử

Phần mềm
quản lý hàng tồn kho

Quản lý hàng tồn kho tốt hơn với phần mềm tiên tiến cung cấp tất cả các tính năng cần thiết

Phần mềm
quản lý sản phẩm

Theo dõi từng sản phẩm trong kho của bạn bằng các giải pháp phần mềm đáng tin cậy

Phần mềm
CRM bán lẻ

Quản lý mối quan hệ với khách hàng của bạn dễ dàng hơn với phần mềm CRM bán lẻ được thiết kế riêng

Phát triển
ví di động

Tự động hóa quy trình làm việc tại cửa hàng của bạn và quản lý chúng tốt hơn

Phần mềm
quản lý cửa hàng

Quản lý hàng tồn kho tốt hơn với phần mềm tiên tiến cung cấp tất cả các tính năng cần thiết

Tích hợp
thương mại điện tử

Mang cửa hàng thực của bạn trực tuyến với các dịch vụ tích hợp và phát triển Thương mại điện tử

Phần mềm
quản lý đơn hàng

Kiểm soát việc xử lý đơn đặt hàng để đạt được sự hài lòng cao nhất của khách hàng với phần mềm được thiết kế riêng

Phần mềm quản lý
kho

Dễ sử dụng, tự động hóa quy trình làm việc của bạn và làm cho nó hiệu quả

Scroll to Top