Quy trình làm việc

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tổng quan nhanh về quy trình phát triển phần mềm USUM Software và giải thích từng bước trong quy trình làm việc của chúng tôi.

USUM Software là đối tác công nghệ của bạn trong việc phát triển sản phẩm

USUM Software là một công ty phát triển phần mềm thiết kế, hỗ trợ các giải pháp phần mềm theo yêu cầu và làm việc với các khách hàng có sở thích, nhu cầu kinh doanh và văn hóa tổ chức khác nhau.

Các công nghệ chúng tôi sử dụng cho dự án

Ý tưởng cho một sản phẩm mới

Đối với sản phẩm mới ở giai đoạn này, chúng tôi hiểu một kế hoạch kinh doanh hứa hẹn như thế nào, một sản phẩm có khả thi hay không và những gì thị trường có thể quan tâm đến nó.

Khám phá

Thiết kế

Các công cụ chúng tôi sử dụng để tổ chức quy trình làm việc của mình

Scroll to Top